Op 18 april jongstleden hebben wij een nieuwe lichting mogen verHeerlijken, lichting 32. Deze lichting bestaat uit 3 Heeren: Onno Derkman, Ruben den Hertog en Gilian Schrijver.

De drie Heeren, allemaal afkomstig uit het oosten van ons mooie land, hebben ons op verschillende manieren kennis laten maken met deze mooie streek. Verder hebben we  gedurende hun Proeve de verschillende gezichten van lichting 32 gezien en beter leren kennen. Dit gebeurde voornamelijk tijdens de rood-witte borrels in de San Remo, waar men vaak bezweek na de spelletjes hamerslaan en potjes driemannen. Deze werden mede mogelijk gemaakt door de nieuwe driemanhoed met bierhouders en krijtbord.

Uit blijk van waardering voor hun inzet hebben wij hen het mooie Twente laten verkennen. Als ware kruisvaarders trokken zij door het mooie Tukkerland om te eindigen bij de heilige stad waar zij wierrook, mirre en goud brachten voor de pasgeborene.

Als afsluiting van hun Proeve hebben ze als Jezus op (Rood-)witte donderdag een laatste avondmaal voorbereid en zijn kort daarna zijn zij verHeerlijkt. Nu mogen zij zich ook volwaardig Heer noemen. Wij, de Heeren van bURB, wensen de Onno, Ruben en Gilian een Heerlijke tijd toe!

Door: Yannick van der Wilt, Heer der Epistola

Categories:

Comments are closed