Het Heerlijk avondje komt normaal gesproken pas op 5 december, maar voor onze meest recente Jonge Heeren was een uitzondering op z’n plaats. Na een uitdagende Proeve der Waardigheid kwam het Heerlijk avondje voor hen namelijk al op 24 november: het moment waarop zij verHeerlijkt werden […]
11 november 2020. Voor velen een sombere, herfstachtige dag vol enge virussen die door de lucht dwarrelden, maar voor de Heeren van bURB een uitzonderlijk feestelijke dag. 11 november was immers de dag waarop wij lichting 33 hebben mogen verHeerlijken en Luc van Noort hebben mogen […]
Op 18 april jongstleden hebben wij een nieuwe lichting mogen verHeerlijken, lichting 32. Deze lichting bestaat uit 3 Heeren: Onno Derkman, Ruben den Hertog en Gilian Schrijver. De drie Heeren, allemaal afkomstig uit het oosten van ons mooie land, hebben ons op verschillende manieren kennis laten […]