Heer van bURB ben je voor het leven. Nou bestaat natuurlijk de kans dat een Heer niet meer in Enschede woonachtend zal zijn. Gelukkig worden er naast de woensdagavond borrel meerdere activiteiten georganiseerd om alle Heeren bij elkaar te brengen. Zo organiseren we jaarlijks een aantal vaste activiteiten zoals de Proeve der Waardigheid, het Diesweekend, zeilen, het kerstdiner, etc. Mede door deze activiteiten blijft de vriendschap sterk tussen alle Heeren van bURB, zowel in Enschede als waar ook ter wereld.

“bURB wil zich niet neerleggen bij de natuurlijke loop der dingen, van verval en vergetelheid, die zich vooral in de relationele sfeer te gelde maakt. De welbekende eroderende processen zijn een halt toegeroepen door het oprichting van bURB. Het inzetten van het bURBje herinnert ons heden ten dage nog steeds aan het streven om de sociale natuurwetten te overstijgen door een eeuwig durende, in bURB vervatte, vriendschap neer te zetten.”