Het is al enige tijd geleden, maar de VerHeerlijking van Peters is geschied. Op 24 Juni 2015 heeft de Jonge Heer Peters zijn Waardigheid gevonden en mag de jongen eindelijk het Rood en Wit dragen. Het traject kende veel pieken en dalen, die zowel de goeie als de slechte kanten van Peters heeft blootgesteld. Met een nieuwe vlag over de schouders, een mobiele boomstam in de koffer en zijn volle bos haar heeft hij de Oud Heeren weten te persuaderen van zijn Waardigheid. Met de goedkeuring van de Oud Heeren en een machtig mooi Dies in het geheugen zette de Jonge Heer Peters de laatste stappen tot VerHeerlijking. De HtP zullen met deze nieuwe Heer in ons midden Enschede onveilig maken. Bij deze presenteren wij, de Heeren van bURB, onze nieuwe aanwinst: Martijn Peters, Heer van bURB.

Categories:

Comments are closed